Аутсорсинг бухгалтерського обліку

Зазвичай робота компанії «Ві енд Ей Фінансові Рішення» починається з детального вивчення потреб, цілей, систем та корпоративної культури своїх клієнтів, а також з оцінки їх податкових ризиків.

В межах аутсорсингу бухгалтерського обліку компанія «Ві енд Ей Фінансові Рішення» надає своїм клієнтам наступні послуги:

 • Організація бухгалтерського обліку на підприємстві та консультування з питань методології бухгалтерського обліку відповідно до чинного законодавства.

 • Розробка локальної облікової політики та адаптація корпоративної облікової політики компанії до вимог чинного законодавства.

 • Консультування з питань ефективності роботи податкового / фінансового відділу на підприємстві (аналіз структури, управлінських процесів, ролей, обов'язків, чисельності та кваліфікації відповідних працівників.

 • Послуги з ведення бухгалтерського обліку та підготовки звітності.

 • Підготовка управлінської звітності.

 • Складання та аналіз податкової звітності.

 • Консультування з питань фінансового та податкового обліку.

 • Відновлення втрачених даних бухгалтерського або податкового обліку.

 • Супровід під час впровадження програмних продуктів для автоматизації бухгалтерського обліку та інших автоматизованих систем управління внутрішніми процесами підприємства.

 • Cупровід і консультаційна підтримка під час проведення податкових перевірок.

 • Нарахування заробітної плати та підготовка звітності.

 • Кадрове адміністрування (в тому числі оцінка рівня кваліфікації співробітників бухгалтерії / фінансового відділу).

 • Перевірка правильності нарахування заробітної плати і ведення кадрового обліку.